Werkwijze

Uw kind is bij ons welkom in de tandartsbus vanaf zijn 2de verjaardag, of eerder indien u daar behoefte aan heeft. Dit met het oog op geleidelijk wennen aan de tandarts en de tandartsbus. Ook op het consultatiebureau wordt u op onze zorg gewezen.

U hoeft daar niet op te wachten maar kunt ook zonder die verwijzing contact opnemen. Bel tussen 9.00 en 12.00 uur met 06 – 55 34 30 85 voor meer informatie of om een afspraak te maken

In geval van pijnklachten of vragen zijn kinderen onder de 2 jaar ook welkom.

Heeft u vragen over de tandheelkundige behandeling van uw kind? De dienstdoende kindertandarts op de Dental Car geeft u graag antwoord. Aarzel niet om ons iets te vragen of om een extra consult te verzoeken. Wij staan u graag te woord.

Wilt u een extra consult bijvoorbeeld in geval van kiespijn, wisselen van het melkgebit of val op de voortanden?
Bel dan 06 – 55 34 30 85.

Bij ons werken 3 kindertandartsen, 1 mondhygiëniste en 2 assistentes die intensief samen werken en overleg voeren. Dit staat borg voor een hoge kwaliteit van zorg. Uw kind wordt door meerdere kindertandartsen gezien wat een groot voordeel is.

Een controle duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten, een behandeling ongeveer 30 minuten.

Waaruit bestaat de geboden zorg ?

  • Twee maal controle per jaar, met of zonder ouder, net wat u wenselijk acht.
  • Indien nodig vindt er behandeling plaats nadat de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld en ze in de gelegenheid worden gesteld hierbij aanwezig te zijn.
  • Het maken van röntgenfoto’s, indien de tandarts dat noodzakelijk vindt, voor het monitoren van beginnende gaatjes en het vaststellen van gaatjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn.
  • Orthodontistische verwijzing vindt plaats in overleg met de ouders.
  • Voor kinderen die een minder sterk gebit hebben is er een fluorideapplicatie.
  • Ouders zijn altijd welkom bij controle of behandeling van hun kind. Zij kunnen bij de aanmelding of later aangeven wat hun wensen zijn. Voor het trekken van een kies/tand of andere behandelingen bij de kinderen nemen we altijd contact op met de ouders.
  • Bij het verlenen van onze zorg kijken we goed naar de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Zo kunnen we bepalen hoe de behandeling het best kan worden aangepakt, zodat deze voor het kind zo prettig en geslaagd mogelijk verloopt.

Na een halfjaarlijkse controle melden wij u schriftelijk welke zorg door welke kindertandarts is verleend en voor welke zorg nog een afspraak wordt gemaakt. ook geven we nog aanvullende tips.

Uw zorgverzekering vergoedt elke behandeling die door kindertandartsen van de jeugdtandverzorging wordt uitgevoerd.
U krijgt dus géén rekening en hoeft dus niets voor te schieten.