Brief Ouders

Stichting Jeugdtandverzorging Texel

Den Burg 9 april 2021

Beste ouders,

De stichting Jeugdtandverzorging zit in zwaar weer. Al meerdere jaren heeft de stichting te maken met een ernstig exploitatietekort. Het bestuur van de stichting heeft meerdere malen en uitvoerig overleg gevoerd met de zorgverzekeraars en andere potentiële financiers. Een oplossing is echter niet gevonden.

Het bestuur ziet nu geen andere mogelijkheid meer dan de werkzaamheden van de stichting met ingang van 1 september 2021 te beëindigen. Dit betekent concreet dat de dental car vanaf het begin van het nieuwe school niet langer langs de scholen reist om uw kind te ontvangen voor een bezoek aan de tandarts. Wel streven wij ernaar om voor het einde van het lopende schooljaar alle bij ons ingeschreven kinderen nog eenmaal te ontvangen voor een laatste controle. Wij hechten er aan dat de dossiers op een correcte manier worden doorgegeven. Daarover hebben we overeenstemming bereikt met de tandartsen op Texel.

Dit betekent voor u het volgende:

Uw eigen tandarts is:

Tandarts Roeper: alle kinderen kunnen opgenomen worden in haar praktijk.

Tandarts Joosten: alle kinderen kunnen opgenomen worden in haar praktijk.

Tandarts Zethof: kinderen van 10 jaar en ouder kunnen opgenomen worden in de praktijk. Kinderen jonger dan 10 jaar worden verwezen naar de kindertandarts.

Tandarts Nofke (Dentex): kinderen van 10 jaar en ouder kunnen opgenomen worden in de praktijk. Kinderen jonger dan 10 jaar worden verwezen naar de kindertandarts.

Uw eigen tandarts is bij ons niet bekend: wij verzoeken u om uw eigen tandarts aan ons door te geven op jtvtexel@xs4all.nl Daarbij vermeld u ook de naam en geboortedatum van uw kind(eren)

Kindertandarts Krijnen (Worldkids) is bereid alle overige kinderen op te nemen, ook als de ouders geen eigen tandarts op Texel hebben.

Mocht u liever een andere tandarts voor uw kind(eren) kiezen, dan moet u dat zelf regelen. U kunt ons hierover informeren op ons emailadres. Wij zorgen er dan voor dat het dossier van uw kind(eren) op de juiste plek komt.

Na afloop van het schooljaar 2020/2021 sturen wij het dossier van uw kind(eren) door.

Wij danken u hartelijk voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de stichting Jeugdtandverzorging Texel.
Dirk Terpstra, Kees Dekkers, Carla Bakker en Marian van der Burgh.